:c: × Alina Rybacka-Gruszczyńska

Laic

Laïc:Talks x Alina Rybacka-Gruszczyńska

Mieszkam w [miasto]. Najbardziej w nim lubię…
I live in ... The thing that I like about it most is...

Mieszkam w Warszawie, w której najbardziej lubię różnorodność. Jest dość złożonym miastem i wydaje mi się, że każdy znajdzie w niej miejsce dla siebie. Trzeba tylko dobrze poszukać.

I live in Warsaw. What I like the most about the city is its variety. Warsaw is quite complex and I think that anyone can find a place for themselves. You just have to look well.

Hybryda

Najlepszy najgorszy pomysł to...
The best-worst question was...

Najlepszy najgorszy pomysł to rzucenie mojej „dream job". Z początku traktowałam to jako porażkę, ale w ostatecznym rozrachunku uwolniło mnie od wielu stresów i pozwoliło rozwinąć własne umiejętności. Podsumowując, nie ma co bać się zmian, nawet tych trudnych.

The worst best idea I ever had was to quit my “dream job”. At first, I approached it as a failure, but in the end, it freed me from a lot of stress and allowed me to develop my skills. In conclusion, there is no need to be afraid of changes, even the most difficult ones.

Hybryda

Projektowanie jest trudne bo (a może nie jest?)
Design is difficult because (or is it?)

Projektowanie nie jest trudne. Trudna jest praca z ludźmi, zrozumienie ich potrzeb i rozwiązywanie problemów.

Designing is not difficult. What’s really difficult is to work with people, understand their needs and solve problems together.

Hybryda

Najlepsze śniadanie to…
Best breakfast is...

Najlepsze śniadanie to śniadanie w leniwy niedzielny (najlepiej wiosenny!) poranek.

The best breakfast is the one on a lazy Sunday (preferably spring!) morning.

Hybryda
Back to blog – Powrót