:c: × Jacek Rudzki

Laic

Laïc:Talks x Jacek Rudzki

Mieszkam w ... Najbardziej w nim lubię…
I live in ... The thing that I like about it most is...

Mieszkam w Krakowie. Najbardziej w nim lubię ludzi. Poza tym jest mały a wydaje się duży.

I live in Cracow. What I like the most about the city is its people. Other than that, it’s small but it feels big.

Hybryda

Najlepszy najgorszy pomysł to...
The best-worst question was...

Najlepszy najgorszy pomysł to… Nic konkretnego nie przychodzi mi do głowy poza cytatem z jednego z moich wykładowców „try to make more mistakes”. Zawsze uważałem, że coś w tym jest. Zazwyczaj, kiedy projektuję dla siebie, bez konkretnego celu i staram się bawić, nie zważając na zasady oraz schematy, osiągam najciekawsze efekty.

The worst best idea… Well, nothing specific comes to my mind except from a quote from one of my university tutors: "Try to make more mistakes". I always thought there was something to it. Usually, when I design for myself without a specific purpose and try to play without paying attention to the rules and schemes, I come up with the most interesting effects.

Hybryda

Projektowanie jest trudne bo (a może nie jest?)
Design is difficult because (or is it?)

Projektowanie jest trudne, bo wydaje się łatwe. Myślę, że dopiero będąc w środku tej branży przez dłuższy czas, możemy dostrzec, ile jeszcze musimy się nauczyć.

Design is difficult because it seems easy. I think that only after you’re inside the industry for a longer while, you can observe how much you still have to learn.

Hybryda

Najlepsze śniadanie to…
Best breakfast is...

Najlepsze śniadanie to domowe naleśniki w niedzielę rano z moimi dziewczynami.

The best breakfast means homemade pancakes with my girls on a Sunday morning.

Hybryda
Back to blog – Powrót