:c: × Martyna Wędzicka-Obuchowicz

Laic

Laïc:Talks x Martyna Wędzicka-Obuchowicz

Mieszkam w ... Najbardziej w nim lubię…
I live in ... The thing that I like about it most is...

Mieszkam na styku Gdańska i Sopotu. Granica miast jest nie do zauważenia, ale po jej przekroczeniu czuć, w którym mieście jesteś. Wszystkich nas łączy bliskość morza z jednej strony i lasu z drugiej. Najbardziej lubię w tym miejscu to, że latem możesz poczuć się jak na wakacjach bez wyjeżdżania ze swojego domu.

I live on the verge of Gdansk and Sopot. The border between cities is barely noticeable but upon crossing, you can automatically feel you’re in a different city. Everyone is connected by the proximity of the sea and the forest. I like my town the most for the fact that in the summer, I can feel like I’m on vacation without really leaving home.

Hybryda

Najlepszy najgorszy pomysł to...
The best-worst question was...

Zamieniam słowo porażka na lekcja - jestem za pielęgnowaniem pozytywnych emocji. Każda lekcja z drukarnią, źle przygotowane pliki, źle dobrany papier - uczą mnie większej uwagi przy kolejnym projekcie.

I tend to replace the word “failure” with “lesson” - I’m for cultivating positive emotions. Each lesson I’ve learned at a printing house, each time I didn’t prepare the files correctly or didn’t choose the paper right - these moments have made me more mindful with every new project.

Hybryda

Projektowanie jest trudne bo (a może nie jest?)
Design is difficult because (or is it?)

Projektowanie nie jest trudne. Znając zasady, można zaproponować logiczne i poprawne rozwiązanie. Trudne jest przedstawienie pomysłu klientowi i dotarcie do momentu akceptacji projektu. Trudne jest odkrywanie i przekraczanie własnych granic kreatywności i utartych schematów.

Designing is not difficult. When you know the rules, you can propose logical and correct solutions. What’s hard is presenting your idea to the client and getting it accepted. It’s also difficult to discover and cross your creative boundaries and well-trodden paths.

Hybryda

Najlepsze śniadanie to…
Best breakfast is...

Najlepsze śniadanie to odgrzana z poprzedniego dnia pizza a drugi w kolejności jest szwedzki stół w hotelach :)

The best breakfast is a warmed up pizza from the day before. The second place goes to buffer breakfasts at hotels :)

Hybryda
Back to blog – Powrót