:c: × Viktoriia Kovalenko

Laic

Laïc:Talks x Viktoriia Kovalenko

Mieszkam w ... Najbardziej w nim lubię…
I live in ... The thing that I like about it most is...

Obecnie mieszkam głównie w Warszawie. Po trzech latach to miasto zajmuje całkiem dużo miejsca w moim sercu. To, co podziwiam w Warszawie to ludzie. Pomimo wielu lokalnych stereotypów jest tutaj dużo dobrych dusz. Jestem szalenie zakochana w społeczności artystycznej operującej w mieście. Warszawa jest przestrzenią do kreatywnej pracy, chociaż brakuje mi szaleństwa i absurdów ukraińskich miast. Poważnie, omija Was najlepsza, improwizowana era cyberpunka!

I live in Warsaw for most of the time right now. This city occupies quite a big place in my heart after almost 3 years since I’ve been living here. What I really admire about Warsaw are the people. Despite all local stereotypes, there are a lot of good souls around. I’m also madly in love with the art community that operates in the city. Warsaw is a space for creative work, though I do miss crazy, absurd landscapes of Ukrainian cities. Seriously, you’re probably missing the impromptu cyberpunk at its best.

Hybryda

Najlepszy najgorszy pomysł to...
The best-worst question was...

W zasadzie to moim najgorszym–najlepszym pomysłem było przeniesienie się do Polski. Pierwsze doświadczenia w Polsce były złe. Nie winię siebie – chciałam być cool dzieciakiem mieszkającym z dala od wszystkich. Jednak bycie absolutnie samą w obcym kraju może być trudne. Więc wróciłam do domu i postanowiłam dać sobie drugą szansę. Cieszę się i nie żałuję. I tak - błędy mogą być cool!

Actually, my worst-best idea was moving to Poland. My first experience here was altogether bad. I can’t blame myself – I wanted to be a cool kid living somewhere far away from everyone. But being totally alone in a foreign country can be a tough experience. So I headed back home and gave my idea a second try after some time. Gladly, I don’t regret it. And yes, mistakes can be cool!

Hybryda

Projektowanie jest trudne bo (a może nie jest?)
Design is difficult because (or is it?)

Szczerze, nie powiedziałabym, że projektowanie samo w sobie można opisać jako trudne lub proste. Trudność leży raczej w procesie tworzenia czegoś przyjemnego i satysfakcjonującego. To może być czasami skomplikowane wyzwanie. Co więcej, docenienie projektowania jest jeszcze trudniejsze. Jest tyle możliwości ile ludzi na świecie. Dlatego projektowanie mnie przyciąga – jest elastyczne, zróżnicowane i przyjemne.

Honestly, I wouldn’t say that design itself is difficult or easy. The difficulties appear in the process of creating something pleasing and satisfying. That might be a very tricky task at times. Plus, appreciation of design is even more complicated, because there are as many opinions about it as people in the world. That is why I have a thing for design – it’s flexible, versatile and just fun.

Hybryda

Najlepsze śniadanie to…
Best breakfast is...

Mam dwa ulubione rodzaje śniadań. Pierwsze to kubek czarnej kawy ze świeżymi owocami. Proste, ale bardzo przyjemne. Jednak nie radzę tak postępować, jeżeli o tym pomyśleliście. Śniadanie to moim zdaniem najważniejszy posiłek dnia a moja wersja to kiepski pomysł dla żołądka… Druga opcja na mojej liście śniadań to takie, które ktoś przygotuje dla Ciebie.

I have two favorite types of breakfast. The first one is a cup of black coffee with some fresh fruit. Simple yet very pleasant. But don’t follow my advice, if you’ve thought of it. I find breakfast the most important meal of the day and my option is quite shitty for your stomach… The second best breakfast on my list is the one that someone makes for you, obviously ☺.

Hybryda
Back to blog – Powrót