Jacek Rudzki @ Instagram

Mieszkam w … Najbardziej w nim lubię…
Mieszkam w Krakowie. Najbardziej w nim lubię ludzi. Poza tym jest mały a wydaje się duży.

I live in … The thing that I like about it most is…
I live in Cracow. What I like the most about the city is its people. Other than that, it’s small but it feels big.

Najlepszy najgorszy pomysł to…
Najlepszy najgorszy pomysł to… Nic konkretnego nie przychodzi mi do głowy poza cytatem z jednego z moich wykładowców „try to make more mistakes”. Zawsze uważałem, że coś w tym jest. Zazwyczaj kiedy projektuję dla siebie bez konkretnego celu i staram się bawić nie zważając na zasady/schematy dochodzę do ciekawych efektów.

The best-worst idea was…
The worst best idea… Well, nothing specific comes to my mind except from a quote from one of my university tutors: “Try to make more mistakes”. I always thought there was something to it. Usually, when I design for myself without a specific purpose and try to play without paying attention to the rules and schemes, I come up with the most interesting effects.

Projektowanie jest trudne bo (a może nie jest?)
Projektowanie jest trudne, bo wydaje się łatwe. Myślę, że dopiero będąc w środku tej branży przez dłuższy czas, możemy dostrzec, ile jeszcze musimy się nauczyć.

Design is difficult because (or is it?)
Design is difficult because it seems easy. I think that only after you’re inside the industry for a longer while, you can observe how much you still have to learn

Najlepsze śniadanie to…
Najlepsze śniadanie to domowe naleśniki w niedzielę rano z moimi dziewczynami.

Best breakfast is…
The best breakfast means homemade pancakes with my girls on a Sunday morning.