Viktoriia Kovalenko @ Instagram

Mieszkam w … Najbardziej w nim lubię…
Obecnie głównie mieszkam w Warszawie. To miasto zajmuje całkiem dużo miejsca w moim sercu po 3 latach. To co podziwiam w Warszawie to ludzie. Pomimo wielu lokalnych stereotypów, jest tutaj dużo dobrych dusz. Jestem szalenie zakochana w społeczności artystycznej operującej w mieście. Warszawa jest przestrzenią do kreatywnej pracy, chociaż brakuje mi szaleństwa i absurdów Ukraińskich miast. Seriously, you’re probably missing the impromptu cyberpunk at its best.

I live in … What I like about it is…
I live in Warsaw most of the time right now. This city took quite a big place in my heart after almost 3 years I’ve been living here. What I really admire about Warsaw is mostly people, because despite all of the local stereotypes, there are a lot of good human souls around. I’m also madly in love with the art community that operates in the city. Warsaw is like a space for creative work, though I do miss the crazy and absurd city landscapes of Ukrainian cities. Seriously, you’re probably missing the impromptu cyberpunk at its best.

Najlepszy najgorszy pomysł to…
W zasadzie to moim najgorszym–najlepszym pomysłem było przeniesienie się do Polski. Pierwsze doświadczenia w Polsce były złe. Nie winię siebie – chciałam być “cool” dzieciakiem mieszkającym z dala od wszystkich. Jednak bycie absolutnie samą w obcym kraju może być trudne. Więc wróciłam do domu i postanowiłam dać sobie drugą szansę. Cieszę się i nie żałuję. I tak, błędy mogą być cool!

The best-worst idea was…
Actually, my worst-best idea was moving to Poland. My first experience here was altogether bad. Can’t blame myself however – I wanted to be a cool kid living somewhere far away from everyone. But being totally alone in a foreign country can be a tough thing. So, I headed back home and gave my idea a second try after some time. Gladly, I don’t regret anything whatsoever. And yes, mistakes can be cool!

Projektowanie jest trudne bo (a może nie jest?)
Szczerze, nie powiedziałabym, że projektowanie samo w sobie można opisać jako trudne lub proste. Trudnośc polega raczej na procesie tworzenia czegoś przyjemnego i satysfakcjonującego. To może być czasami skomplikowane wyzwanie. Dodatkowo, docenienie projektowania jest jeszcze trudniejsze. Jest tyle możliwości ile ludzi na świecie. Dlatego projektowanie mnie przyciąfa – jest elastyczne, zróżnicowane i przyjemne.

Design is difficult because (or is it?)
Honestly, I wouldn’t say that design itself can be described as something difficult or easy. The difficulty can rather appear around the process of creating something pleasing and satisfying. That might be a very tricky task sometimes. Plus, appreciation of design is even more complicated, because there are as many opinions about its aspects as people in the world. That is why I have a thing for design – it’s flexible, versatile and just fun.

Najlepsze śniadanie to…
Mam dwa ulubione rodzaje śniadań. Pierwsze to kubek czarnej kawy ze świeżymi owocami. Proste, ale bardzo przyjemne. Jednak nie radzę tak postępować, jeżeli o tym pomyśleliście. Śniadanie to moim zdaniem najważniejszy posiłek dnia a moja wersja to kiepski pomysł dla żołądka… Druga opcja na najlepsze śniadanie na mojej liście to takie, które ktoś przygotuje dla Ciebie.

Best breakfast is…
I have two favorite types of breakfasts. The first one is a cup of black coffee with some fresh fruits. Simple, yet still very pleasant. But don’t follow my words, if you’ve thought of it. I find breakfast the most important meal of the day, and my option is kind of shitty for the stomach… The second best breakfast on my list is the one that someone makes for you, obviously
.